Helgo Zettervalls fond

Bidrag, stipendier och pris från stiftelsen Helgo Zettervalls fond.

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för stiftelsen.

Stiftelsen delar i första hand ut ekonomiska bidrag till hjälpbehövande arkitekter och efterlevande. Resterande avkastning ska användas till "främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling". Statens fastighetsverk har valt att göra det genom att varje år dela ut Helgostipendier till studenter och yrkesverksamma. 1996 instiftades också Helgopriset för att belöna skickligt genomförda tillägg till äldre byggnadsverk. Priset delas ut var fjärde år och är med prissumman 150 000 kr Sveriges största arkitekturpris.

Vem var Helgo Zettervall?

Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien från 1881 och chef för Överintendentsämbetet 1882-1897.

Zettervall efterlämnade en mycket stor och imponerande produktion, bland annat restaureringarna av Lund, Skara och Uppsalas domkyrkor. Bland nybyggnader kan nämnas Allhelgonakyrkan i Lund, Matteuskyrkan i Norrköping, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, Skara läroverk, Bolinderska huset, Norra Latin i Stockholm och Lunds Universitetsbyggnad.

Kontakt

Om du har frågor om bidrag från Helgo Zettervalls fond, kontakta:
Ulrika Kjellin, Statens fastighetsverk:
tel 010 478 73 38, e-post ulrika.kjellin@sfv.se