Nationalmuseum renoveras

För första gången på 148 år har Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm renoverats. Statens fastighetsverk (SFV), som fick regeringens uppdrag att renovera museibyggnaden, arbetade från och med sommaren 2014 till hösten 2017 för att åter göra Friedrich August Stülers byggnad till Sveriges modernaste museum. I slutet av 2017 lämnade SFV över byggnaden till hyresgästen som arbetat ungefär ett år med installationer och utställningar. Museet öppnade igen 13 oktober 2018.

Med hjälp av modern teknik och innovationer har en fullt modern museibyggnad utvecklats samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevarats, en komplex och spännande uppgift.

I filmerna här intill har SFV och Nationalmuseum berättat om projektet innan det startade och när det var igång. Vill du ha mer information om renoveringen och om husets historia, skrolla nedåt på sidan och följ länkarna.

Projektet Nationalmuseum i nytt ljus

Ett prisat museum

Sveriges Stenindustriförbund ”Stenpriset 2018” tilldelades moderniseringen av Nationalmuseum. Stenpriset delas ut till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.

I november 2018 gick Betonggalan av stapeln, som arrangeras av Tidskriften Betong, och priser i åtta kategorier delades ut. ”Årets betongarkitekt” gick till Wingårdhs/Wikerstål för den flätade servicebyggnaden vid Nationalmuseum.

2017-10-30 Efter Hemliga rum special - se filmerna igen
I klumnen till höger kan du se filmerna som visades under Hemliga rum special.

2017-09-28 Full fart i slutskedet

Det är full produktion i byggnaden men bit efter bit färdigställs. Det är mycket arbete med installationer på de övre planen medan det fortfarande är byggnadsarbeten längre ner i huset. Annexet renoveras i full fart och i stora trapphallen pågår konserveringsarbeten. I några salar har golven oljats och allt ser färdigt ut. Det görs besiktningar och injusteringar och planering pågår för att hyresgästen ska kunna börja flytta in senare i höst.

2017-05-03 Överlämning till hyresgästen närmar sig

Fortfarande återstår mycket arbete innan museet ska lämnas över till hyresgästen men på några ställen kan man redan skönja resultatet. För närvarande arbetar cirka 280 personer i byggnaden; smeder, målare, ställningsbyggare, konservatorer och en projektorganisation som ser till att allt går enligt plan. Alla samarbetar för att ge besökarna en ny museiupplevelse i en byggnad från 1866.

Glaset i taken över ljusgårdarna är nu på plats och innegårdarna väntar på att bli putsade. Ljuset flödar åter in efter att den gamla hörsalen rivits och fönster som varit igensatta har öppnats upp. Även utställningssalarna badar i ljus nu när fönstren är öppna. Flera salar har fått sin nya färgsättning som ska framhäva konsten på ett nytt sätt. Andra delar av museet har fått tillbaka sin ursprungliga färgsättning efter att konservatorer har gjort färgundersökningar. Stora trapphallen har rengjorts bit för bit så att detaljerna framhävs tydligare.

Den utvändiga fasaden är färdigrenoverad, stenar har lagats och fasaden rengjorts. Taket har fått ny koppar. Den stora byggkranen har plockats ner då den inte längre behövs i projektet. Än kvarstår en hel del arbete, många installationer ska dras, bland annat för att säkra tillgänglighet, brandsäkerhet och klimat. Hisstornet ska få en fasad av patinerad mässing, parkettarbeten och läggning av kalkstensgolv kvarstår.

2017-02-17 Glasen på plats i taken

Efter att stålkonstruktionen kom på plats ovanför ljusgårdarna har glasen fästs in i konstruktionen och gjort taket tätt. Små pyramider av glas sitter i varje ruta av konstruktionen och speglar ljuset ner i ljusgårdarna. Invändigt är det full aktivitet med golvläggning, montering av installationer, fönster och dörrar sätts på plats och ytskikt målas. Det pågår även ett stort konservatorsarbete i övre trapphallen. I slutet av februari tas den stora byggkranen ner - ett tecken på att arbetena går framåt och att vi kommer närmre färdigställandet.

2016-10-03 Nationalmuseums nya tak på plats

Nu har takkonstruktionerna av stål kommit på plats över de två ljusgårdarna på Nationalmuseum. I slutet av september kom de på en stor pråm för att lyftas på plats av en specialkran. Det var ett svårt precisionsarbete att lyfta de 25 ton tunga konstruktionerna på plats. Att få upp stålkonstruktionerna är ett stort steg i projektet. Nu kommer glas att fästas i konstruktionen och därefter är taket tätt så att arbeten invändigt kan fortsätta. När ombyggnaden är klar kommer ljusgårdarna att öppnas på det sätt som de en gång ritades, fast då utan tak, och det blir centralt för den nya upplevelsen av Nationalmuseum.

Takkonstruktionerna är 242 kvadratmeter stora och har tillverkats i Iggesund. Stålbitar i mängder svetsades ihop, målades och blästrades innan det var dags att ta sjövägen till Stockholm.

2016-08-21 Nya Nationalmuseum fortsätter växa fram

Projektet går framåt med full fart för att åter göra Friedrich August Stülers byggnad till Sveriges mest moderna museum. Arbetet börjar övergå i en återställningsfas och på sina håll kan man börja ana slutresultatet. Nu jobbar ungefär 180 personer både innanför och utanför Nationalmuseums väggar.

Under det första året efter byggstarten sommaren 2014 låg fokus på rivning och att göra plats för allt det nya som varsamt ska adderas. Mer än 1000 sprängningar har genomförts med stor försiktighet både inomhus och utomhus. För att transportera schaktmassor ut ur byggnaden har sedan krävts cirka 18 500 vändor med minidumprar. Merparten av rivningarbetet är klart och istället börjar vi bygga upp. Många av el- och teknikinstallationerna är på plats.

Ljusgårdarna byggs upp och återuppstår

I ljusgårdarna, som har sprängts djupare för att gömma de omfattande el- och klimatinstallationerna under det synliga golvet, har arbetet kommit så långt att bjälklagen gjutits. Nu pågår renovering och komplettering av väggar och renovering av puts. Vi ersätter den befintliga putsen med akustikputs för en bättre ljudmiljö. Vi bygger också hisschakt för en specialdesignad hiss, som kommer bli stor nog att rymma en hel busslast besökare.

Fasadrenovering

Även utomhus pågår stora arbeten. Den norra delen av fasaden är klar, trasiga stenar har bytts ut och fasaden har tvättats och blästrats och återfått sin ljusare ton. Nu väntar samma restaurering av den södra sidan av Nationalmuseum. I museiparken har en ny byggnad som ska användas för servicefunktioner till museet skapats. Den är ritad av Wingårdhs arkitekter. Målet var att skapa en byggnad som skulle samspela med omgivningen och smälta in i museiparken. Byggnaden är gjord i betong, med flätmöster.

Hållbarhet i tydligt fokus

Taket är ett annat av de exteriöra arbeten som nu står klart. Här har vi bland annat gjort en tilläggsisolering, men för den som betraktar byggnaden utifrån är det mest framträdande det nya vackra koppartaket. För att ta om hand föroreningar från taket har vi installerat en lokal reningsanläggning som tar hand om regnvatten och renar det från kopparjoner.

Att renovera ett 150-årigt byggnadsminne är ingen lätt sak. Det dyker upp överraskningar och utmaningar på vägen. Det beror bland annat på att byggnaden byggdes under 15 års tid av en mängd olika bygglag. Att man har tagit prover på en plats är ingen garanti för att det ser likadant ut på en annan. Då krävs det kreativa lösningar och anpassningar gällande till exempel material- och teknikval längs med vägen. Väggarna har t ex visat sig vara betydligt tjockare än vi trodde, vilket gjorde att vi behövt spränga långsammare. Det fanns också en spricka i byggnadens stomme, vilket gjort att vi där inte kunde spränga utan fick såga sten och berg i stället, och därefter göra förstärkningsarbeten.

2015-11-25 Genombrott i Nationalmuseums renovering

Arbetet bakom fasaden på Nationalmuseum fortskrider. Den södra ljusgården är nu helt frilagd och den invändiga sprängning och schaktning som görs i ljusgårdarna för att skapa nedsänkta utrymmen för teknik under golvet har kommit långt.

– Det är stora schaktmassor som ska transporteras bort, (totalt ca 9 000 m3 jord- och bergschakt), men svårigheten är inte volymerna i sig, utan att det är så trångt att få ut massorna och att vi då måste använda minidumprar. Totalt rör det sig om ca 20 000 körningar ut ur byggnaden, vilket såklart tar tid och kräver en hel del logistikplanering, säger Cecilia Brännvall, projektchef för SFV:s renovering av Nationalmuseum.

Den väg in till Nationalmuseum som behövs för införsel av material och konst börjar också ta form. I slutet av oktober nåddes en ”milstolpe” då byggteamet tog sig genom grundmuren in till ljusgården. Håltagningen för förbindelsen har fått göras mycket varsamt för att inte orsaka sättningar och sentrékador i väggarna eller byggnadens grundläggning. I de flesta utrymmena under byggnaden har vi också varit tvungna att såga berget istället för att spränga för att minimera vibrationerna och därigenom minska risken för skador.

Rivningsfasen är inte över än. Men på vissa ställen kan man redan nu se hur det nya museet kan komma att te sig: Återställda öppningar och rumshöjder börjar ta form, ny teknik är också till delar på plats.

Utvändigt pågår fasadrenoveringen där skadad sten byts ut. Fasaderna är till stora delar täckt av inklädda byggnadsställningar som succesivt flyttas. När ställningarna flyttas kommer man kunna se de nya stenlagningarna. Som ny är stenen är ljusare än den gamla men med tiden kommer den mörkna och närma sig den gamla stenens färg.koppartak

Även taket renoveras och får nya kopparplåtar.

– Det är otroligt skickliga hantverkare. Plåtslageriet är så fint att detaljerna ser ut att vara gjort i tyg, säger Cecilia Brännvall.

2015-04-22 Ett år efter byggstart

I april 2014 bjöd Statens fastighetsverk in allmänheten till Hemliga rum i Nationalmuseum. Museet hade tömts på konst, byggnaden var tom men renoveringen hade ännu inte påbörjats. Ett år senare bjuder vi in press, radio och tv för en rundvandring mitt i bygget. Vi vet att många är nyfikna på hur renoveringen fortlöper. Här kan du följa med direkt in bakom fasaden:Ny film om renoveringen

Mycket har hänt under året som gått. Här är en sammanfattning:

 • vi har lagt om fjärrvärmen inför byggetableringen.
 • vi har rivit den yttersta delen av annexet för att ge plats åt det nya lasthuset
 • markarbeten, spontning och schaktning på baksidan av museet
 • vi byter trasiga stenar i fasaden, med början vid husets norra del
 • vi förbereder för tilläggsisolering av taket
 • invändigt har konservatorer skyddat, täckt in och demonterat ömtåliga detaljer
 • Södra ljusgårdens hörsal och utställningssalarna ovanför har rivits
 • sprängnings- och schaktningsarbeten pågår i ljusgårdarna för att skapa nya teknikutrymme
 • igenmurade fönster öppnas upp
 • golven på plan 6 har tillfälligt plockats upp, vi borrar hål i takkupolerna för att förse pelarsalarna under med ny ventilation och sprinklers
 • lanterninerna renoveras och moderniseras med nya glas, gardiner och belysning
 • i gavelsalarna muras väggar upp och salarna återskapas enligt den gamla planlösningen

Nationalmuseum i nytt ljusEn av de största förändringarna med renoveringen är att ljuset åter flödar in i museet genom byggnadens 300 fönster. För besökaren kommer det att förstärka upplevelsen av konsten men också byggnadens fina placering i Stockholm.

– Det var när museet fick elektriskt ljus på 1920-talet som fönster efter fönster började sättas igen, till viss del för att skydda konsten från det starka solljuset. Idag finns specialglas som fångar farligt solljus. Det kommer vi att använda oss av. Vi kommer också att ha avancerade solskyddsgardiner som samtidigt som de filtrerar ljuset gör det möjligt att skönja såväl väder som miljön utanför, säger Cecilia Brännvall, projektchef för renoveringen av Nationalmuseum.

Vill du veta mer? Besök vårt pressrum här.

2015-03-27 Utvändiga markarbeten fortsätter

Det spontningsarbete (nedslagning av järnbalkar i marken) som har pågått under höst och vinter är nu klart. De utvändiga markarbetena fortsätter istället med tätning av spont, tätning av berggrunden och bortforsling av jord. När berget är frilagt kommer det att sprängas ur till rätt nivå för att ge plats för en gång och en ny, modern inlastningsplats för konsten.

Trasiga stenar byts i fasaden
Fasadarbeten kommer att inledas under mars vilket innebär att dålig fasadsten byts ut mot ny. Arbetet börjar till vänster om museets huvudentré och fortsätter medsols runt byggnaden.

Taket tilläggsisoleras
Takarbeten inleds under mars med rivning av det befintliga koppartaket, detta görs bland annat för att kunna energieffektivisera genom tilläggsisolering.

Invändig rivning och sprängning
I dagsläget har den gamla hörsalen/södra ljusgården till stor del rivits inför återställande av den gamla fasaden. Golv har rivits upp för att ge utrymme åt el och teknik. Den invändiga rivningen kommer att pågå i olika faser under hela året.

Det pågår också invändiga sprängningsarbeten, bland annat för att ge plats för nya teknikutrymmen. Detta sker med stor försiktighet och under övervakning för att se till att inte byggnaden och den väggfasta konsten skadas.

2014-11-03 Nu sker etablering och byggstart

I maj 2014 handlades Skanska upp som generalentreprenör, projekteringen är klar och de mer påtagliga renoveringsarbetena börjar. Nu under hösten/vintern kommer förbipasserande, boende och de med verksamhet på Blasieholmen att börja märka av Statens fastighetsverks projekt.

Plank, stängsel och bygghiss

Utanför Nationalmuseum börjar arbetet ta form med plank och byggstängsel. Fortum utför en fjärrvärmeomläggning på framsidan av byggnaden, mot gatan Södra Blasieholmshamnen och planket kommer att förlängas när dessa arbeten är färdigställda. En bygghiss kommer att sättas upp på den norra fasaden och en stor byggkran kommer att placeras inne på gården under november.

Rivning, schakt och spontning kan bullra

Rivningsarbeten har inletts och en del av Annexet kommer att rivas i början av november. Förberedelser pågår inför omfattande spontnings- och schaktarbeten som skall utföras inne på gården. Arbete som utförs under höst och vinter kommer att medföra omfattande byggtrafik, med runt 900 lastbilar för borttransport av närmare 8 000 kbm schaktmassor av jord och berg, samt medföra buller.

Spont är en stödkonstruktion för att hindra schaktmassor att rasa.

Byggnadsarbeten kommer att utföras på vardagar klockan 06:45-18:00. Om vi gör avsteg från dessa tider, exempelvis under kväll och helg, informerar vi speciellt om detta.

Renoveringen och utvecklingen av museibyggnaden är planerad att pågå till 2017. Arbetet sker i nära samarbete med hyresgästen Nationalmuseum.

2014-07-04 Byggstart för Nationalmuseum

2014-04-30 Förberedelse av grävningsarbeten

Som ett första steg i detta arbete har Riksantikvarieämbetet, på SFV:s begäran, godkänt att fem träd fälls inför kommande grävningsarbeten. Fyra träd fälls på grund av den framtida kulverten och inlastningen. Ett träd är i så dåligt skick att det behöver fällas då det utgör risk för personsäkerheten. Träden kommer ersättas med nya, stora träd för att snabbt återfå parkens gröna volymer. Nya träd och buskar planteras i parkens norra del för att skapa skydd runt den öppna gräsytan och trygga parkträdens återväxt på sikt. För att förstärka parkens karaktär väljs arter som ger en variation i form, färg och struktur.

Museiparken rustas

Museiparken ska utformas så att den till stor del anknyter till den ursprungliga planen, med gångar mellan gräsytor och träd. Genom att tydliggöra parkens gränser med staket, nya planteringar och träd kan parkens inre del lämnas öppen och parkens hela yta kan utnyttjas. Enligt projektets preliminära tidsplan kommer Museiparken rustas upp under 2017.

Läs mer

Bakgrund Nya Nationalmuseum

Artikel om Nationalmuseums renovering i Kulturvärden nr 4, 2014  (PDF-dokument, 1,5 MB)

Artikel om takrosetter i Kulturvärden nr 1 2016  (PDF-dokument, 1,6 MB)