Bli vår hyresgäst på Lövstabruks värdshus

Till sommaren söker vi efter en ny entreprenör till Lövstabruks värdshus restaurangverksamhet.

Värdshuset som ligger mitt i 1700-talets anrika bruksmiljö, byggdes på 1890-talet som bostad åt brukets kassör. Byggnaden är byggd i holländsk renässansstil med gavelvoluter. År 1932 byggdes det om till värdshus.

Brandskydd i Nationalmuseum

NM Spec 220.jpg

Branden i Notre Dame i Paris har väckt starka känslor hos många. Statens fastighetsverks specialister inom bland annat kulturmiljö och brandsäkerhet har fått många frågor om hur vi jobbar med återuppbyggnad och brandsäkerhet i våra byggnader. Bilden från Nationalmuseum visar ett exempel på en modern och innovativ lösning för att brandsäkra. Bakom de förgyllda takrosetterna döljer sig såväl sprinkler som ventilationsdon.

Läs mer om hur vi på Statens fastighetsverk jobbar med brandsäkerhet i våra byggnader i "Projekteringsanvisning Brand". (PDF-dokument, 277 kB)