Vilken fastighet söker du?

Branden på Skeppsholmen är släckt

brand på BåtsmanskasernenBranden i Båtsmanskasernen II, där Kungliga Konsthögskolan hyr lokaler på Skeppsholmen, var vid 21-tiden torsdag 22 september släckt. Statens fastighetsverk avvaktar teknikernas undersökning gällande skadebilden och polisens utredning angående brandorsaken. Nu säkras området kring Kasern II och avspärrningar kring byggnaden kommer fortsatt att gälla och begränsa framkomligheten. Buss 65 kommer under en tid framöver inte att kunna åka över till Skeppsholmen.